اینستاگرام

@ کتابهای_ چوبی

به متنی آزمایشی و بی‌معنی در صنعت چاپ، صفحه‌آرایی و طراحی گرافیک گفته می‌شود. طراح گرافیک از این متن به عنوان عنصری از ترکیب37
0


27
0


80
3


31
0


73
8


57
0


138
3


92
2


99
1


113
4


129
12


265
29